Prutning/förhandling av pris vid köp/försäljning av begagnad bil

Förutom att en ny bil förlorar värde så fort den första föraren satt sig bakom ratten, finns det också en annan markan skillnad i köpet av en ny och en begagnad bil: det fasta priset. På den begagnade bilmarknaden finns det nästan alltid mån till prutning, oavsett om du köper den begagnade bilen från en återförsäljare eller privat. Prutmånen innebär att du antingen kan justera priset, eller vad som ingår i ditt köp genom rätt förhandlingstaktik. För vissa kan det kännas påfluget och rent ut sagt oförskämt att pruta. Och visst, i de flesta köpefall idag är det inte längre kutym att försöka förhandla sig till förmåner. Men i fall av just begagnade bilar är det nästan en oskriven regel som de flesta, både köpare och säljare till viss mån känner till. Men hur själva prutningen går till, och vilka bud som kan vara rimliga när man prutar kan trots allt vara svårt att veta. För både köparen och säljaren av en begagnad bil kan prutningen ibland vara lite av ett minfält, och det gäller att gå försiktigt fram. Det finns olika taktiker för att initiera sin prutning, och här följer några goda tips och råd.

Pruta vid privatköp

Själva priset är oftast lättare att pruta ner vid köp av bil från en privatperson. Börja aldrig pruta förrän du har gjort en gedigen inspektion av bilen i fråga. Var så noga som möjligt med inspektionen, och notera varenda skavank, oavsett om skavanken i slutändan inte är något du egentligen oroar dig särskilt över. Se särskilt över brister som säljaren själv kan ha missat, eller valt att inte presentera. Varje funnet fel är för dig ett argument, och varje argument är en potentiell prissänkning. Agera sakligt, fundersamt, och inte alltför entusiastiskt. Du vill att säljaren ska förstå att du är intresserad av att köpa bilen, men att du velar på grund av att bilen inte riktigt når upp till dina förväntningar. Fråga sedan säljaren vilket lägsta bud han eller hon kan tänkas sig att sälja bilen för. Lägg sedan ditt första bud något under det bud som säljaren nämnt, och lägg gärna in ett av dina skavankargument som anledning. Med försiktig förhandling kan ni sedan därifrån oftast komma överens om ett pris någonstans emellan era två utgångspunkter. 

Pruta hos bilhandlare

Hos en bilhandlare kan prutningsmomentet se något annorlunda ut, jämfört med när man prutar hos en privatperson. Oftast har bilhandlarna lite stramare tyglar, och dessutom är en förhandling med en potentiell köpare antagligen inte lika definitiv som en förhandling mellan två privatpersoner. Velar du som köpare i den här situationen, kan bilhandlaren istället för att sänka priset istället tappa tålamodet och gå vidare till nästa kund. Till att börja med bör du, precis som vid en affär mellan privatpersoner, gå igenom hela bilen mycket noggrant. Det är om möjligt ännu viktigare att onämnda skavanker listas upp, och noteras. När en bilhandlare har nämnt sitt lägsta pris, kan det oftast faktiskt vara så att det nämnda priset inte är så väldigt flexibelt. Men, det finns trots allt mycket att vinna i en förhandling. Istället för att försöka sänka priset ytterligare, lägg ner energi och goda argument till att de fel och skavanker du faktiskt hittat på bilen åtgärdas innan köpet genomförs. Med lite tur och skicklig förhandlingstaktik kan du eventuellt också få med extrautrustning i köpet, kanske vinterdäck eller nyare ljudsystem.

Vem vinner efter en bra prutning?

 Prutning går inte alltid efter manus. Speciell det första bilköpet, eller den första bilförsäljningen, för den delen, kanske inte känns precis så smidig som man har tänkt sig. Det är viktigt att man tänker igenom både sin egen situation, och försöker förstå sig på den andra parten och se dess synvinkel i en förhandling. När man köper en begagnad bil är som sagt den oskrivna regeln att det finns en viss prutmån, men det är viktigt att förstå att alla inte är införstådda, och att för vissa försäljare är det satta priset det pris de efter mycket uträkning och värderande faktiskt anser att bilen är värd. Det handlar alltid om att känna av situationen, och som tidigare nämnts, att gå försiktigt fram. I slutändan handlar en bra bilaffär om att både säljaren och köparen ska känna sig nöjda och anse att köpet gått rätt till, där båda står som vinnare efter den lyckade affären.