Kontrollera skulder på en begagnad bil

När du bestämt dig för att köpa en begagnad bil finns det en del saker du bör tänka på. För det första är det alltid bra att utföra inköpet via en bilhandlare. Den största fördelen med ett sådant inköp är att du som köpare är skyddad av konsumentköplagen vilket ger dig ett flertal rättigheter såsom reklamationsrätt.

Nummer två i ”viktigt att komma ihåg”-listan vid inköp av en begagnad bil är att kontrollera bilens skick innan man skriver under köpeavtalet. Att införskaffa sig en begagnad bil innebär alltid vissa risker beroende på bilens körsträcka och amortering. Att vara informerad om eventuell finansiering som man kan använda sig av är också ett måste. För en begagnad bil är det alltid smart att utvidga sina alternativ i form av ett personligt lån, helst hos en bank. Är du redan kund hos en bank är sannolikheten stor att du kan få förmånliga villkor för ett personligt lån. Ett personligt lån är ett smart val om man inte kan betala hela inköpssumman och vill låna pengar för inköpet.

Alla dessa tre komponenter är viktiga när man köper en begagnad bil. Det finns tre separata artiklar som behandlar de tre komponenterna i mer detalj för den som är intresserad. 

Utöver dessa komponenter är det också otroligt viktigt att kontrollera skulder på en begagnad bil. Hur kontrollerar man att bilen inte har några skulder? Och vem är betalningsskyldig? Dessa frågor besvaras härnäst.

Hur kontrollerar man att bilen inte har några skulder?

Fordonsrelaterade skulder regleras med en lag som stadgades år 2014. Det är med andra ord en relativt ny lag. Behovet av en sådan lag uppstod på grund av så kallade bilmålvakter. Bilmålvakter är personer som står skrivna som ägare till hundratals, i vissa fall även tusentals olika bilar – istället för fordonets verklige ägare. Varje bil beskattas och äger man ett stort antal sådana betyder det automatiskt att de sammansatta skulderna på alla dessa ökar. För att lösa det problemet krävdes det en lag.

Lagen lyder att den som köper en begagnad bil även får med skulder som tidigare ägare dragit på sig. I det här fallet är det underförstått att det är viktigt att kontrollera om bilen har skulder innan köp.

I Sveriges vägtrafikregister finns endast uppgifter som visar om bilen är belånad i form av ett kreditköp eller inte. Registret säger alltså inget om fordonsrelaterade skulder. 

Hur kontrollerar man då att bilen inte har några skulder? Svaret är att ta kontakt med Transportstyrelsen och Kronofogden.

Kontrollera skulder med hjälp av Transportstyrelsens kundtjänst

Ett bra ställe att börja när du vill kontrollera obetalda fordonsskulder vid inköp av begagnad bil är den svenska Transportstyrelsen. 

Så här går det till:

 • Be säljaren logga in med e-legitimation på Transportstyrelsens hemsida.
 • Hemsidan ger dig information ifall det finns skulder på bilen.
 • Om du ringar in själv, var beredd att ange registreringsnumret för att få information om bilens eventuella skulder

Tidigare hade Transportstyrelsens kundtjänst endast öppet under kontorstid (d.v.s. måndagar till fredagar). Eftersom bilköp i många fall sker på kvällar och helger har Transportstyrelsen tagit hänsyn till detta och bestämt sig för att ge mer åtkomlig service. Detta har lett till att en automatisk kundtjänst finns tillgänglig dygnet runt, sju dagar i veckan.

Hur gör man för att få information från Transportstyrelsens automatiska kundtjänst?

Först och främst slår man numret till Transportstyrelsens kundtjänst som är 0771-14 15 16. Man använder sig av den automatiska tjänsten där en virtuell receptionist frågar vilket ärende man har.

Ange ägaruppgifter. Bokstavera sedan själva registreringsnumret. Detta ger dig tillgång till aktuella uppgifterna om bilen. Dessa får du upplästa i telefonen.

Något att vara uppmärksam om är att i vissa fall kan Transportstyrelsens kundtjänst ange endast ägaruppgifter och inget om bilens skulder. I sådana fall ska du begära repetition. Då kommer resten av uppgifterna att läsas upp.

Transportstyrelsen ger även möjlighet till att få ett registerutdrag via sin hemsida.

Begär du ett sådant utdrag kommer uppgifterna att skickas till dig via mail. Det är därför extra viktigt att kontrollera vilken e-postadress du angett och att den är rättstavad.

Skulder betraktas som personuppgifter av Transportstyrelsen. Personuppgifter får inte skickas via mail enlig personuppgiftslagen (PUL). Därför kan inga uppgifter om eventuella skulder fås som e-post – endast bilens övriga uppgifter finns tillgängliga i registerutdraget som skickas till din mejladress. 

Eventuella skulder knutna till en begagnad bil eller annat fordon fås bara få via telefon hos Transportstyrelsens kundtjänst.

Det kan kännas lite obekvämt att inte kunna få skulderna skickade i skriftlig form, men enligt Transportstyrelsens tolkning av personuppgiftslagen är det endast rättfärdigat att uppge skulduppgifter över telefon.

Kontakta även Kronofogden

I vissa fall kan det hända att en bilägare inte kan betala sina skulder. Då har Kronofogdemyndigheten rätt enligt lag att beslagta fordonet. Som sista steg kan även Kronofogden sälja bilen eller fordonet.

Ett hett tips när man köper en begagnad bil är att alltid kontrollera dessa skulder hos Kronofogden. Det händer ganska ofta att oärliga personer säljer fordonet med befintliga skulder med förhoppning att den nya ägaren aldrig kontrollerar dessa hos Kronofogden.

Ring till Kronofogdens kundservice på 0771-73 73 00 och säkerställ att inget indrivningsärende har påbörjats.

Vem är betalningsskyldig?

Låt oss säga att du hittar en del kvarstående skulder för en begagnad bil du tänker köpa. Vem är egentligen betalningsskyldig?

Enligt Transportstyrelsen gäller följande regel: ägaren som varit noterad i vägtrafikregistret som ägare till fordonet när en skatt eller avgift uppkommit alltid är betalningsskyldig.

Det förändras inte om fordonet byter ägare. Betyder detta att du som ägare är skyddad mot att betala gamla, kvarstående skulder? Enligt lag är svaret på den frågan ja. Det rekommenderas dock att du ser till att alla kvarstående skulder betalas innan ägarbytet om du vill vara på den säkra sidan.

Att köpa en begagnad bil av en bilhandlare

Har du bestämt dig för att köpa en bil av en bilhandlare kommer du att ha det lite lättare när det kommer till eventuella kvarstående skatter. Det är nämligen upp till bilhandlaren att ta reda på eventuella skulder som gäller fordonen till salu. 

Visserligen är det alltid bra att själv kontrollera – ibland sker misstag. Dubbelkolla alltid för att vara säker. Information om eventuella skulder på begagnade bilar som säljs av en bilhandlare kan du få via till exempel Biluppgifter.se.

Något viktigt att tänka på när du kontrollerar skulder oavsett om du köper av en bilhandlare eller en privatperson är att vissa skatter och avgifter har en viss eftersläpning innan de registreras.

Ett bra exempel på sådana är skattebeslut om trängselskatt. Skattebeslutet fattas i slutet av varje månad och betalas därför i efterskott. 

Liknande är fallet med felparkeringsavgifter. Dessa registreras i vägtrafikregistret 1-2 veckor efter avgiftens utfärdande. I vissa fall har man inte så pass lång tid på sig. Då är det smart att begära ett aktuellt utdrag ur t.ex. trängselskattekontot. Där kommer alla dessa avgifter att finnas med.

Vad säger lagen?

Lagen för obetalda fordonsrelaterade skulder trädde i kraft 1 juli 2014. Enligt den kan ett fordon tas i anspråk för tidigare ägares obetalda fordonsrelaterade skulder. Detta kan hända även om det skett ett ägarbyte och det nu är du som äger fordonet. Med andra ord om du köper en begagnad bil med gamla obetalda skulder kan Kronofogden ta den ifrån dig och givetvis även sälja den. Det finns två saker du kan göra i sådana fall. Ett alternativ är att betala skulderna för att behålla bilen. Det andra är att låta Kronofogden ta bilen.

I båda fallen blir det en dyr historia. I det första har du redan betalat ett inköpspris och är nu tvungen att betala avgifter och gamla skulder medan i den andra förlorar du hela inköpspriset och bilen själv.

Vad menas med fordonsrelaterade skulder? I begreppet ingår fordonsskatt, trängselskatt, felparkeringsavgifter och infrastrukturavgifter. Även förseningsavgifter och avgifter hos Kronofogden omfattas.

Kom ihåg att skulderna nämligen följer med bilen, inte den bilägare som orsakat utgifterna. Betalningsskyldigheten ligger hos den som varit skriven som ägare när skulderna kommit upp men ser du inte till att dessa blir betalda innan ägarbytet följer skulderna med bilen.

Det är även orsaken till att det är otroligt viktigt att kontrollera befintliga skulder både hos Transportstyrelsen och Kronofogden.

För att vara på den säkra sidan är det också bra att veta vilka fordon som kräver betalning av fordonsskatt. Dessa uppgifter kan man få på båda Skatteverkets och Transportstyrelsens hemsida.

Fordonsskatten utgör stor del av skulderna

Fordonsskatten kan utgöra en stor del av de befintliga skulderna. Därför kan det vara bra att veta lite mer om just fordonsskatt.

Det är svenska Skatteverket som är beskattningsmyndighet när det gäller fordonsskatt. Skatten dras ofta automatiskt från ditt bankkonto och beräknas utifrån uppgifter som finns i vägtrafikregistret.

Transportstyrelsen är myndigheten som ansvarar för vägtrafikregistret och sänder ut inbetalningskort för fordonsskatten och följer upp själva betalningen. Transportstyrelsens kundtjänst kan alltså svara på frågor om fordonsskatt för just ditt fordon.

Vilka fordon måste du betala skatt för

Fordonsskatt måste betalas även för bilar som köpts begagnade. Enligt skatteverket är alla personbilar skattepliktiga. Den regeln gäller inte för avställda begagnade bilar eller sådana som är tillfälligt registrerade

Följande fordon har fordonsskattskyldighet: 

 • personbilar
 • lastbilar
 • bussar
 • motorcyklar
 • traktorer
 • motorredskap
 • släpvagnar
 • tunga terrängvagnar 

Fordonsskatt betalas inte för begagnade personbilar som enligt vägtrafikregistret är 30 år eller äldre och som inte används i yrkesmässig trafik. Köper du med andra ord en riktigt gammal bil kan du slippa fordonsskatten.

Vem betalar och hur mycket?

Låt oss säga att du har köpt in din begagnade bil. När betalar du din fordonsskatt?

Så här säger skattemyndigheten: ”Om du äger ett fordon vid ingången av den månad då skatten ska betalas ska du betala skatten för fordonet. Om ett fordon övergår till annan ägare den första dagen i betalningsmånaden, anses säljaren vara den som ägde fordonet vid månadens ingång. Om du äger ett fordon som ställs på är du skyldig att betala den fordonsskatt som ska betalas på grund av påställningen.”

Storleken på fordonsskatten beror på följande komponenter:

 • hur mycket koldioxid fordonet släpper ut
 • fordonets vikt
 • fordonsår
 • motoreffekt
 • drivmedel
 • växellådetyp
 • fyrhjulsdrift

Sammanfattning

Om du har bestämt dig för att köpa en begagnad bil finns det ganska mycket du bör tänka på innan du bestämmer dig för köpet. Att kolla bilens skulder är en av inköpets viktigaste delar.

Enligt lagen från 2014 om fordonsrelaterade skulder kan ”fordon tas i anspråk för tidigare ägares obetalda fordonsrelaterade skulder”. Det betyder att ifall du köpt en begagnad bil och missat att kontrollera dess skulder och de råkar vara obetalda så kan Kronofogden ta bilen i anspråk oavsett om den har en ny ägare.

Därför är det viktigt att kolla bilens skulder innan köpet. Detta gör du ge

nom att ringa in Transportstyrelsens kundtjänst som har öppet dygnet runt, 7 dagar i veckan. Du kan använda dig av en automatiserad receptionist som ger dig information om befintliga skulder.

Efter den kontrollen bör du även ringa till Kronofogden för att se till att inget indrivningsärende har påbörjats.

Köper du en begagnad bil av en bilhandlare är det dennes uppgift att kolla upp skulderna. I vissa fall kan det dock ske misstag och därför är det smart att dubbelkolla vad handlaren redovisar för dig.

Observera att alla dessa kontroller måste göras innan köpet. Finns det befintliga skulder på bilen du har valt är det bäst att se till att de är betalda innan ägarbytet – annars kan du mista bilen eller vara tvungen att betala skulder själv.