Bilförsäkring – Allt du behöver veta

Att teckna en bilförsäkring när du köper en bil är ett måste. Att välja den rätta bilförsäkringen kan däremot kännas svårt då alternativen är många. Samma gäller även vid val av försäkringsbolag – de tycks vara fler än man kan greppa. Det första steget du bör ta är att se över vilka behov du har samt vilket typ av skydd du bör skaffa dig. Något väldigt viktigt är även att ta reda på den ungefärliga försäkringskostnaden innan själva bilköpet. Vänta aldrig med att se över dessa två viktiga komponenter efter ett bilinköp.

En tumregel är självklart att inte betala för mycket för sin bilförsäkring. Det är även orsaken till att du måste bestämma i förväg rätt omfattning på din framtida försäkring. Själva valet beror på en hel del saker – bilmodell, förvaring och ifall bilen är ny eller begagnad.

En ny bil har vagnskadegaranti vilket gör att det räcker med att teckna en halvförsäkring. Är din bil äldre eller köper du en begagnad bil är det smartast att ställa värdet på bilen mot försäkringskostnaden. Jämför gärna de två beloppen. För begagnade bilar kan en trafikförsäkring räcka gott och väl.

Det finns tre huvudtyper av försäkringar: trafik-, halv och helförsäkring. Vilken av dessa är rätt för just dig? Ta reda på det genom att läsa vidare. 

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är obligatorisk och lagstadgad i Sverige. Det betyder att varje bilägare är skyldig att teckna en trafikförsäkring så länge bilen inte är avställd.

Har du ingen trafikförsäkring är man tvungen att betala en avgift till trafikförsäkringsföreningen på ca 100 kronor per dag, något som är både dyrt och onödigt. 

Trafikförsäkringen täcker alla personskador – för dig, medpassagerarna och andra utanför bilen. En trafikförsäkring passar bilägare som har en billig eller begagnad bil som gått långt.

En trafikförsäkring ger ingen rättsskyddsförsäkring. Det betyder att du själv bekostar en trafiktvist ifall du skulle hamna i en sådan. En trafikförsäkring erbjuder inte någon räddningsförsäkring heller. Bilägaren får alltså själv bekosta bärgning vid en eventuell olycksplats.

Halvförsäkring

En halvförsäkring ger ersättning vid stöld och brand. Råkar du ut för en glas- eller maskinskada täcker halvförsäkringen den kostnaden också. Både bärgning från en olycksplats och rättsskydd ingår.

Halvförsäkring passar för nya bilar som fortfarande omfattas av vagnskadegarantin.

Äger du en äldre bil måste du kontrollera hur det står till med begränsningarna i maskinskadedelen, eftersom den delen slutar gälla efter ett visst antal mil och/eller visst antal år.

Helförsäkring

En helförsäkring ger samma skydd som en halvförsäkring. Därutöver ingår det också en vagnskadeersättning. Den ger dig skydd om din bil skadas vid en trafikolycka, en olyckshändelse eller blir utsatt för skadegörelse.

En helförsäkring är det dyraste alternativet av alla och passar alla bilägare med nya bilar där vagnskadegarantin gått ut. Har du en äldre bil som fortfarande har ett högt värde kan en helförsäkring vara en bra variant också.

Maskinskadeförsäkring

En maskinskadeförsäkring ingår både i en halv- och helförsäkring. Den ger ersättning om motorn havererar. Observera att denna del i en försäkring är begränsad och upphör att gälla efter ett visst antal mil eller efter ett visst antal år.

Maskinskadeförsäkringen skiljer sig mellan olika försäkringsbolag. Därför bör du fråga specifikt om dess villkor när du tecknar din försäkring.

Självrisker

I princip i alla bilförsäkringar ingår det självrisk. Här finns det ganska stora skillnader försäkringsbolag emellan. En del jobbar med procentsatser medan andra bolag föredrar att sätta fasta priser på självrisken. Tumregeln är att en billig självrisk i många fall leder till en dyrare premie och tvärtom – en dyrare självrisk kan ge en billigare premie. Det är svårt att bedöma vilket alternativ är bäst.

Generellt kan man säga att om du är en aktsam chaufför som inte kör väldigt mycket eller kör mest i lugn trafik bör en låg premie och högre självrisk vara en bra variant. När det kommer till självrisken är det smart att ha en utförlig diskussion med själva försäkringsbolaget angående vilken typ som skulle passa just dig. 

Tilläggsförsäkringar – lite användbar information

För att bedöma om en tilläggsförsäkring behövs bör man först och främst titta på vad som ingår i den grundförsäkring man tänker teckna. Försäkringen ska vara anpassad för både bilen och ens egna behov. Till exempel om du kör i områden med vilda djur kan en självriskreducering vid viltolycka vara aktuell.

Vid långresor kan en assistansförsäkring vara bra då den garanterar hjälp till fortsatt färd om bilen skulle gå sönder. I vissa fall kan man även få hotellnätter betalda.

Långt ifrån alla grundförsäkringar täcker inköp av däck och fälgar som är kända för sina höga kostnader. I ett sådant fall kan en tilläggsförsäkring behövas.

Det bästa rådet man kan följa när det kommer till tilläggsförsäkringar är att läsa avtalsvillkoren noga för att veta exakt vad som ingår i ens grundförsäkring. Likt alla försäkringar skiljer sig även tilläggsförsäkringar bolag emellan. Prata igenom dina behov med försäkringsbolaget och välj ett tillägg som passar dig.

Avställningsförsäkring

Avställningsförsäkring kallas även för garageförsäkring och den ger samma försäkringsskydd som en helförsäkring bara och endast om bilen är avställd.​

En avställd bil utsätts inte för lika många och lika stora risker jämfört med en bil som används. Avställningsförsäkringen gäller vid stöld, brand och vagnskada, så länge bilen förvaras i Sverige. Rättsskydd ingår i alla avställningsförsäkringar.

Försäkring vid provkörning

Om man provkör en bil hos en bilhandlare bör man betala en självrisk som motsvarar den som man skulle betalat om man själv varit bilens ägare. Med andra ord slipper provköraren betala självrisken som ingår i bilfirmans försäkring. Dessa brukar alltid ha högre självrisker jämfört med de privata bilförsäkringarna.

Är det så att en bilhandlare vill att man ska betala mer om det händer något krävs det att bilhandlaren upplyser provköraren om detta innan själva körningen. Vid provkörning av en bil som ägs av en privatperson gäller bilägarens försäkring.

Om bilen bara är halvförsäkrad (dvs att den saknar vagnskadedelen), eller om den är inte är försäkrad alls, kan det blir mycket värre. Sker det en skada i sådana fall under själva provkörningen måste bilägaren framställa ett skadeståndsanspråk. Om man inte lyckas komma överens får bilägaren gå till domstol. Med andra ord är det bra att endast provköra privatbilar med en gällande helförsäkring.

Försäkring och förvaring

Försäkringen och dess villkor beror på hur bilen förvaras. Står den endast i garage och är den avställd gäller avställningsförsäkring. Kör du bilen ofta men förvarar den i garage kan du teckna en försäkring med lägre självrisk. 

Även här gäller tumregeln att diskutera hur du tänker förvara bilen med ditt försäkringsbolag och skräddarsy försäkringen efter det.

Vad påverkar bilförsäkringens pris?

Bilens ålder, dess förvaring och hur du använder den påverkar bilens försäkringspris. Det finns dock mer nischade aspekter som bolagen även kan använda för att beräkna priset. Till exempel spelar även förarens ålder en viss roll. Majoriteten av försäkringsbolagen räknar förare under 24-25 år som unga, något som höjer själva försäkringspremien då körningen anses vara mer riskfylld.

Om du bor i ett lugnt område och parkerar bilen inlåst nattetid kan du bli erbjuden en lägre premie. Parkerar du bilen på gatan och om du råkar bo i ett område med många bilstölder kommer premien att öka i värde. Hur många år du haft körkort och hur många kilometer du kört spelar också en roll. Om du varit inblandad i flera olycks- och skadesituationer höjs premien garanterat.

Vissa försäkringsbolag kan ha extra höga premier gällande för vissa bostadsområden. Förklaringen till det är att de helt enkelt inte vill ha kunder som bor i dessa områden. Tanken är att skrämma bort kunderna med väldigt höga premier. Samtidigt finns det försäkringsbolag som tänker annorlunda. De vill ha kunder i just det området och sätter priset på ett sätt som lockar.

Teckna alltid försäkring samma dag som du köper din bil

Idag har många bilägare en felaktig uppfattning om när en bilförsäkring bör tecknas. Många tror att man kan köra med försäkringen som den gamla ägaren har. Det är helt fel. Du måste teckna en försäkring från den första dagen du köpt bilen. Lättast är det att teckna försäkring i samband med ägarbytet. Att teckna en försäkring för sent kan bli en stor kostnad i slutändan. Man får nämligen betala ca 100 per dag i form av en avgift om man inte har en försäkring från sin första ägandedag. Dock är den största risken att du blir helt utan ersättning om något händer under de dagarna då bilen står oförsäkrad.

Tre saker du ska tänka på när du tecknar en försäkring

Regel nummer ett är att läsa igenom alla villkor innan du skriver under din försäkring. Det är väldigt viktigt att förhandla en försäkring som passar just dina behov. Innan du tecknar försäkringen bör du ha koll på om premien höjs när den förfaller.  Huvudregeln är att bilförsäkring löper på ett år. När förfallodagen närmar sig ska du vara alert och kontrollera de gällande priserna för försäkringen.  

Bolagen har ofta lite lägre startpriser för att locka in nya kunder. När du redan varit med dem ett år kan det hända att premien höjs. Därför väljer en del bilägare att byta bolag för att hålla kostnaden nere.

Ett bra tips är att välja erbjudanden som innehåller gratismånader. I dagsläget är det relativt vanligt att de tre första månaderna i din hel- eller halvförsäkring är gratis. Detta gäller oftast om man köper en bil hos bilhandlare.

Ett annat hett tips är att undvika autogiro. Autogiro gör att bilägaren lätt kan missa när försäkringen förfaller och ifall premien har höjts. Visserligen ser många det som en underlättning, man behöver inte tänka på att förnya försäkringen utan det sker automatiskt men det kan bli rätt dyrt om man inte håller koll på premiepriset. 

Autogiro gör även det krångligare att byta försäkringsbolag. Du måste nämligen säga upp autogirot hos banken – det är helt ditt ansvar och är något som kan ta onödig tid. Glömmer du att säga upp autogirot kan det hända att försäkringsbolaget drar av premien även om du försökt säga upp ditt avtal. Då är du som bilägare bunden att betala för 12 månader till samtidigt som du kanske redan tecknat ett nytt avtal med ett annat bolag. Det blir en dubbelförsäkring som blir dubbelt så dyr.

Jämför försäkringar

En tumregel när det kommer till val av en bilförsäkring är att jämföra de aktuella erbjudandena hos de olika försäkringsbolagen. När du bestämt ditt försäkringsbehov, vet om bilen kommer att parkeras utomhus eller om du har ett garage, och vet hur mycket du kommer att använda dig av bilen, är du redo att skräddarsy din försäkring. Det är just då du kan begära olika offerter från bolagen och jämföra dem.

Var noga med att inkludera alla tillägg du behöver och meddela bolagen exakt vilka dina behov är innan du begär en offert. 

Om olyckan är framme

Bilförsäkring

Vad gör du om du råkar ut för en olycka? För det första är det bra om du har koll på exakt vad det står i försäkringen som du tecknat. Så läs igenom villkoren noga i förväg.

Det smartaste är att ha ett formulär för skaderapport i din bil. Om du är med om en olycka eller blir påbackad av en annan bilist bör du absolut fylla i skaderapporten direkt på plats. Se även till att den undertecknas av den inblandade föraren.

Sedan är det smart att skriva ner varsin version av händelsen och skriva under. Skaderapporten presenteras för försäkringsbolaget. Sedan är det bolagets uppgift att bedöma ersättningens storlek. Din uppgift som förare är att fylla i en rapport och se till att få alla underskrifter. Presentera rapporten så fort som möjligt för ditt försäkringsbolag. Om du inte hinner göra det samma dag som olyckan skett kan du vänta till nästa dag. Du kan även ringa in till försäkringsbolaget och anmäla olyckan.