Köpa begagnad bil hos bilhandlare

Processen vid införskaffandet av en begagnad bil skiljer sig åt beroende på om du köper från en privatperson eller en bilhandlare. Det påverkar både dina rättigheter och dina skyldigheter. Den största skillnaden är att konsumentköplagen gäller vid inköp från en bilhandlare. Lagen är tvingande. Dock gäller den inte vid inköp från en privatperson.

Köpa begagnad bil hos bilhandlare

Hur skyddar konsumentköplagen? För det första säger den att bilhandlaren inte får ge dig sämre villkor för inköpet än det som står i lagen. Lagen lyder att du som köpare har tre års reklamationsrätt på den köpta bilen. Du som köpare har inte samma skydd om affären görs med en privatperson.

Vid inköp av bil från en privatperson är du som köpare skyldig att kontrollera att bilen inte är stulen, anmäld, eller har befintliga skulder. Allt detta kontrolleras och redovisas för köparen av själva bilhandlaren om affären går via denne.

Köpet är skyddad av konsumentköplagen

Den största fördelen med att köpa en begagnad bil hos en bilhandlare är att du som köpare är skyddad av konsumentköplagen. Som sagt innebär detta att bilhandlaren inte kan ge dig sämre villkor än vad som står i lagen. Visserligen har du ett bra lagskydd men det betyder inte att det inte finns saker du bör hålla koll på.

Ett mycket användbart råd gäller reklamation. Enligt konsumentköplagen har köparen rätt att reklamera bilen om den visar sig ha varit felaktig från början. Detta kallas för ett ursprungligt fel. Har du inte hittat felet vid själva inköpet har du inte rätt till att reklamera. Ingen speciell garanti behövs för att kunna utöva sin reklamationsrätt.

Något att ha i åtanke vid reklamationsrätten är att det finns vissa fel som inte kan åtgärdas av bilhandlaren. Med andra ord kan du inte kräva att de fixas åt dig. När händer detta? Om du har bestämt dig för att köpa äldre bil får du tyvärr räkna med vissa brister som är väntade och normala med tanke på bilens skick och ålder.

Här kommer den befogade frågan – vilka brister räknas som normala? Svaret på den frågan är väldigt individuellt och kan variera. Bristerna beror på bilens ålder, pris, och körsträcka. Dessa tre komponenter påverkar vilka brister och fel du kan förvänta dig av bilen. Ju äldre bilen är, desto större fel kan du vänta dig. Samma princip gäller för en nyare modell som har använts mycket.

En bil har en genomsnittliga livslängd på 15-20 år. Den genomsnittliga årliga körsträckan är cirka 1250 mil per år. Det betyder att en bil som gått 20 000-25 000 mil närmar sig slutet av sin naturliga livscykel. Köper du en sådan kan du vänta dig flera brister som inte kan åtgärdas av bilhandlaren.

Köper du via en bilhandlare är det dennes skyldighet att kontrollera bilens skick och ge dig den informationen. Du som köpare behöver inte bry dig vem som äger bilen, ifall den är stulen, och ifall bilen har någon skuld på sig. Detta är något du definitivt måste hålla reda på ifall du köper från en privatperson.

Riskerna med att köpa en begagnad bil från en privatperson

Att köpa en begagnad bil innebär alltid risker, oavsett om du köper från en bilhandlare eller från en privatperson. Väljer du att införskaffa dig en bil av en privatperson finns det en del saker du måste tänka på och vara uppmärksam för.

Köper du från en privatperson så är det är du som köpare som måste kontrollera allting. Du ska ha koll på vem som äger bilen och vem är den registrerad på. Förut kunde man köpa stulna bilar i god tro, något som inte är fallet sedan den 1 juli 2003. Det betyder att ifall den rätta ägaren begär bilen tillbaka måste du lämna in den utan att få någon ersättning. Med andra ord är du inte skyddad i det fallet.

Om en skuld skulle finnas på bilen övergår den med köpet till dig som dess nya ägare. Har du inte kontrollerat skuldsituationen kan det hända att du köper in en bil med återstående skuld.

Om bilen är köpt på kredit eller via leasing löper du en stor risk. Om betalningar återstår kommer du antingen få lämna tillbaka bilen till kreditgivaren då bilen tas som inkasso av skulden. Ett annat alternativ är att du får betala den återstående skulden själv för att behålla bilen. Först betalar du alltså ett inköpspris och sedan får du även stå för skulden. Det kan bli en dyr affär.

Ett privatköp ger dig inte heller rätt till någon ångerrätt eller garanti då konsumentköplagen inte gäller vid den affären. Uppstår det en tvist efter inköpet får du inte vända dig till konsumentvägledningen utan får ta hjälp av en advokatbyrå. Viktigt att nämna är att ARN – den allmänna reklamationsnämnden – inte åtar sig tvister mellan privatpersoner.

Alla steg du måste ta vid inköp från bilhandlare

Exakt hur går det till när du köper en begagnad bil från en bilhandlare? Här följer samtliga steg du bör ta, i tur och ordning:

  • Undersök marknaden och titta gärna på olika bilmodeller. Ett bra ställe att kolla på är bilsvar.se. Skillnaden mellan begagnade bilar kan vara stor, både när det kommer till pris och utseende. Därför är det viktigt att se sig runt och titta på många modeller innan du bestämmer dig.
  • Provkör bilen – att provköra bilen är ett måste för att få känsla av den samt även för att kontrollera dess skick.
  • Diskutera priset. Vid inköp av begagnade bilar finns det möjlighet till att pruta.
  • Begär varudeklaration.
  • Undersök bilen. En noggrann undersökning krävs för att kontrollera att allt fungerar som det ska.
  • Kontrollera att inga bucklor och repor finns. Titta efter andra skador.
  • Bilhandlaren måste ha ställningsfullmakt för att kunna slutföra köpet. Ställningsfullmakt innebär att man har rätt att ingå avtal för företagets räkning.
  • Kolla att bilens service har utförts enligt serviceintervallen. Titta på bilens servicebok.
  • Om du bestämmer dig för att köpa bilen måste du skriva under ett köpekontrakt. Läs igenom det i lugn och ro innan du skriver under. Kontraktet är ett standardavtal som är framtaget av Motorbranschens Riksförbund och Konsumentverket. Avtalet grundas ur konsumentköplagen och är tvingande till konsumentens fördel.
  • Gör en leveranskontroll innan du åker iväg med bilen.

Prutmån vid köp av begagnad bil

Om du har bestämt dig för att köpa en begagnad bil och har redan valt ut den, har du möjlighet att diskutera priset med bilhandlaren. Att pruta i det här sammanhanget är ganska vanligt. I vissa fall vid äldre modeller går att få ner priset med 20% men här måste det understrykas att den procentsatsen inte förekommer särskilt ofta. Vanligast är det att få ner priset med 5-10%.

Observera att prisnedsättningen beror på säljaren. Det finns bilhandlare som inte går med på någon prutning överhuvudtaget. För att pruta krävs det rätt säljare vid rätt tillfälle.

Vinterdäcken – en viktig detalj

Vinterdäcken hos en begagnad bil är en viktig faktor då deras kostnad är relativ hög. Kontrollera att bilen säljs med sina vinterdäck. Om du inte frågar efter dem kan det hända att bilhandlaren behåller dem. Meningen med den här varningen är inte att ge bilhandlarna ett dåligt rykte, utan mer att göra alla framtida köpare uppmärksamma för den möjligheten.

Inbyte av bil

Många har redan en gammal bil som de gärna vill byta ut mot en ny eller en annan begagnad. Ett sådant byte är fullt möjligt. Ett gott råd är att hitta en bilhandlare som har specialiserat sig på just ditt bilmärke. De betalar oftast bättre för själva inbytet.

Tumregeln är att bilhandlarna betalar sämre för en äldre bil. Därför är det en god idé att undersöka marknaden och se ifall du kan få mer för bilen om du säljer den privat. För dig som säljare innebär inte privatförsäljning några större risker. Dessa gäller för köparen.

Bestämmer du dig att utföra inbytet via en bilhandlare kan det vara bra att välja en som ingår i Motorbranschens Riksförbund. Konsumentverket har tillsammans med branschorganisationen tagit fram ett antal riktlinjer gällande när du som privatperson säljer och köper en bil av en bilfirma. Bilhandlare som är anslutna till Motorbranschens Riksförbund följer dessa riktlinjer då de ger visst skydd för dig som privatperson.

Garantier från bilhandlaren – fel och befintligt skydd

Vid inköp av begagnad bil hos en bilhandlare kan du vänta dig vissa garantier. Den största är fel och brister på bilen som man upptäcker efter själva köpet. Man kan begära att få dessa åtgärdade. Vad som kan betraktas som fel styrs av konsumentköplagen och den är gällande under köp av en bilhandlare.

Något som spelar stor roll är vad som avtalats när bilen har köpts. För att påstå att ett fel finns måste bristen påpekas i samband med köpet. Med andra ord kan man inte påpeka fel på bilen efter att avtalet skrivits under.

I konsumentköplagens mening finns det inget fel om köparen kände till bristen vid köpet. Om felet eller bristen har redovisats i varudeklarationen kan man inte påstå att en brist finns efteråt. Då kan man alltså inte räkna med någon garanti eller skydd.

Sedan den 1 juli 2002 gäller att de fel som visar sig inom sex månader efter det att bilen levererats kommer att anses som befintliga vid köpet. Om säljaren kan motbevisa detta så avfärdas den regeln.

Säljaren är inte ansvarig för felet om det är uppenbart att felet beror på något som hänt efter köpet. Om du som köpare varit vårdslös, eller om felet beror på en olyckshändelse som skett efter köpet, så är inte säljaren inte ansvarig heller.

Efter sex månader anses det att varje fel som hittas på bilen inte var befintligt vid köpet. I vissa fall kan man även förhandla en längre garantitid än sex månader.

Reklamation

När du införskaffar en begagnad bil från en bilhandlare har du rätt till reklamation. Upptäcker du ett fel ska det reklameras till säljaren inom skälig tid. Skälig tid i det här fallet fortlöper inom tre månader efter köpet. Tiden bestäms av konsumentköplagen.

Som bilägare måste du reklamera hos säljaren innan felet åtgärdas. Enligt lagen har säljaren rätt till att åtgärda felet själv. I många fall åtgärdar bilägarna felet själva och begär ersättning av säljaren, något de inte är berättigade till.

Du har ingen reklamationsrätt vid inköp av begagnad bil från en privatperson.

Möjlighet till finansiering via bilhandlare

Det finns tre vägar att gå om man vill köpa en begagnad bil via en bilhandlare. Antingen kan man köpa bilen kontant, med ett privatlån från en bank, eller med ett lån från själva bilhandlaren. De flesta bilhandlare samarbetar med olika billånebolag. Bolagen i sig fokuserar på att låna ut pengar för just bilköp. Tittar man närmare på billånebolagens ägandeskap så kan man lätt upptäcka att det är ett flertal banker som ligger bakom dem. I Sverige finns det endast ett bilföretag med egen bank och det är Volvofinans Bank.

Det som egentligen sker är att bilhandlaren samarbetar med billånebolagen. Fördelen är då att du slipper ansöka om lån hos en specifik bank eller bolag själv. Du använder dig av bilhandlarens samarbete och din finansiering sker lite snabbare.

Idag brukar bilhandlare ha lånekampanjer med förmånliga villkor och dessa kan i vissa fall vara riktigt attraktiva. För att bestämma dig vilken typ av finansiering du ska använda dig av är det en bra idé att jämföra billånevillkoren som erbjuds både av banker och bilhandlaren.

Ta gärna reda på räntesatsen och de övriga avgifterna som ingår i lånet. Se upp för den totala kostnaden, i den ingår både ränta och andra avgifter. Just för billån förekommer det att räntan är relativ låg men man har ganska höga övriga kostnader vilket gör lånet ganska dyrt.

I de flesta fall har billånen en rörlig ränta då avbetalningstiden brukar variera beroende på vem man lånar av.