Garanti på begagnad bil?

När du köper bil, oavsett om den är ny eller begagnad har du en hel del beslut att ta. Vilket bilmärke vill du satsa på? Har du råd att köpa en ny bil eller vill du satsa på en begagnad? Om du köper en begagnad bil – vill du köpa en hos en bilhandlare eller från en privat bilägare? Hur finansierar du ditt inköp? 

Det är mycket att tänka på. En av de viktigaste sakerna du bör ta hänsyn till är bilförsäkringen och garantin. Köper du en ny bil så kan du räkna med nybilsgaranti. Väljer du däremot att köpa en begagnad bil har du inte samma alternativ.

Vilka är skillnaderna mellan en nybilsgaranti och den man får om man handlar en begagnad bil? Det får du svar på om du läser vidare.

Nybilsgaranti – allt du behöver veta

Har du bestämt dig för att köpa en ny bil brukar du även kunna räkna med en nybilsgaranti. Alla bilförsäljare strävar efter en och samma sak – att få så många kunder som möjligt. Att skapa en form trygghet leder just till det – nöjda kunder som återkommer.

Nybilsgarantin gör att bilförsäljaren ansvarar för bilens säkerhet och utrustning under en viss bestämd tid, något som i sin tur skapar en stor trygghet för just den perioden. Något viktigt att lägga på minnet är att det inte finns något övergripande regelverk som gäller för nybilsgaranti. Villkoren varierar mellan olika bilmärken.

En nybilsgaranti kan också se olika ut om du till exempel köper bilen utomlands eller i Sverige. Det finns lika många varianter som det finns bilmärken. Idag kan en nybilsgaranti gälla allt från 1 till 7 år beroende på vad för slags bil det är. Därför är det viktigt att du alltid förstår vad garantin omfattar.

Börja alltid med att läsa igenom garantivillkoren väldigt noggrant. Du kan även be en vän eller familjemedlem läsa igenom villkoren för att minska risken att du missat något väsentligt. Till exempel får inte bilens garanti påverkas av en serviceåtgärd så länge arbetet utförs fackmannamässigt.

Det innebär att du kan utföra en reparation på en verkstad utan att det påverkar nybilsgarantin. Handlar det däremot om en garantiåtgärd så måste den genomföras hos den som sålt produkten. Exempel på en sådan åtgärd kan vara en trasig fönsterhiss eller växellåda.

Följande saker bör du vara uppmärksam på när du läser igenom dina nybilsgarantivillkor:

 • Garantivillkoren måste finnas i skriftlig form.
 • Ta reda på hur många år nybilsgarantin gäller. Som det nämndes tidigare varierar kan det vara allt mellan 1-7 år.
 • Läs igenom alla garantivillkor du måste uppfylla för att garantin på din bil ska gälla. Är det något du inte förstår, fråga direkt!
 • Som ägare har du rätt till att göra en reparation eller service på din bil på valfri verkstad och det kommer inte att påverka din nybilsgaranti. Observera att du inte kan göra en garantiåtgärd på en valfri verkstad. En garantiåtgärd utförs alltid av säljaren.
 • Ska du sälja bilen måste du kontrollera om nybilsgarantin gäller för den nya ägaren. I majoriteten av fallen gäller den, men det finns även undantag.
 • Nybilsgarantin varierar beroende på om köparen är en privatperson eller ett företag.

Garantier hos bilhandlare

Köper du en begagnad bil hos en bilhandlare kommer inköpet att regleras av den svenska konsumentköplagen. Vad som kan betraktas som fel på en bil styrs av lagen. En stor betydelse har allt som förhandlats och avtalats vid bilens köp. Först och främst ska bilen vara trafiksäker vid inköpstillfället. Om den inte är trafiksäker ses detta som ett fel. Väljer du att köpa en bil som inte är trafiksäker så måste du som köpare komma överens om det med säljaren vid köptillfället.

konsumentköplagen säger att om ett fel visar sig inom sex månader efter att du tagit emot bilen anses felet ha funnits vid själva inköpet – om säljaren inte kan motbevisa det. Att få en bilgaranti av en bilhandlare betyder att säljaren har ansvaret för att bilen du köpt behåller sin kvalité under en viss tid. Att ge en garanti vid köp av en begagnad bil är frivilligt och ses som ett extra skydd utöver alla rättigheter som medföljer konsumentköplagen.

Garantin är alltså ett komplement. Vad betyder det? En säljare kan erbjuda en garanti som ger dig bättre skydd än det som stadgas i lagen men hen kan aldrig ge dig sämre villkor än de bestämda i lagen. Exempelvis, låt oss säga att du köpt en bil med en månads garanti. Det betyder fortfarande att du har rätt att göra klagomål på existerande fel inom 6 månader enligt konsumentköplagen.

Enligt lagen har du även rätt till reklamation. Reklamationstiden är tre år. Det betyder att under tre år efter att du mottagit bilen har du rätt att reklamera om du upptäcker ett fel. Du måste reklamera inom skälig tid. Det innebär att du måste lämna in reklamationen så fort du upptäckt felet. Reklamerar du inom två månader från det tillfället då felet upptäckts så räknas det som skälig tid.

Handlar du en begagnad bil via en privatperson gäller inte konsumentköplagen. Det betyder att du inte har någon reklamationsrätt. Du är inte skyddad av någon lag och ifall ett fel upptäcks kan du inte använda dig av någon garanti. Visserligen går det att förhandla en viss garantiperiod med den privata säljaren men det är ganska sällsynt.

Befintligt skick – väldigt viktigt när man köper via en bilhandlare

Många säljare använder sig av uttrycket “bilen säljs i befintligt skick”. Om bilen du köpt visar sig vara i sämre skick än du hade en anledning att tro kan den anses som felaktig. Bilens skick påverkas av inköpspriset, dess ålder och körsträcka.

Om kontraktet säger att bilen säljs i befintligt skick betyder det alltså inte att säljaren är ansvarsfri vid ett eventuellt fel. Den förhandlade garantin gäller i det fallet också.

Låt oss säga att du hittar ett fel. Vad har du rätt att kräva? Följande åtgärder anges som möjliga:

 • Du kan begära att säljaren kostnadsfritt rättar till felen du hittat
 • Du kan kräva en omleverans. Det innebär att den nyinköpta bilen byts med en annan likvärdig sådan.
 • Prisavdrag eller ersättning beroende på vad felet orsakat.
 • En hävning av köpet. Det innebär att kontraktet upplöses och inköpssumman betalas tillbaka.

Reklamationsrätt för begagnade bilar

Din rätt att reklamera den begagnade bilen kan ses som en rättfärdigad garanti vid inköpet. Enligt konsumentköplagen har du rätt att reklamera bilen om den visar sig ha varit felaktig från början, dvs den har ett ursprungligt fel. Ingen garanti krävs för att kunna reklamera.

Något viktigt att komma ihåg är att vid inköp av en begagnad bil finns det vissa fel som bilhandlaren inte är förpliktigad att åtgärda. Till exempel vid köp av en äldre bil måste du räkna med vissa fel som anses vara normala när man tar hänsyn till bilens tillstånd. Två andra viktiga komponenter som påverkar framtida fel är ålder, pris och körsträcka Bilens genomsnittliga livslängd ligger på 15-20 år, men det varierar beroende på modell och körsträcka.

Hittar du ett fel på bilen bör du reklamera skriftligt. Lämna in reklamationen via mail eller brev. Vid brevskrivning bör du även behålla en kopia själv för att kunna visa vad du klagat på.

Bilhandlarens rätt att avhjälpa

Hittar du ett fel på bilen har säljaren rätt att reparera den eller leverera en annan likvärdig bil.

Köparen kan inte kräva en hävning för att få pengarna tillbaka utan att ge säljaren en chans att åtgärda problemet. Hävningsrätt har du endast om bilens fel är tillräckligt allvarligt och av väsentlig betydelse. Säljaren ska även ha försökt åtgärda felet men inte lyckats för att du ska kunna hävda inköpet. I de flesta fall är gränsen två avhjälpningsförsök för ett och samma fel innan man påstår att säljaren har försökt att åtgärda felet men inte lyckats. Visserligen finns det även tillfällen då köparen får gå med på att acceptera flera försök än två. Detta beror på vilket typ av fel som måste avhjälpas. Felsökning på bilen räknas inte som ett avhjälpningsförsök. 

Du har även rätt att begära skadestånd om bilen har kommit för sent eller om du har varit tvungen att täcka kostnader för fel.  Enligt lag ska skadeståndet vara rimligt i jämförelse med bilens pris. Köparen måste bevisa sina kostnader med ett dokument, oftast genom att visa kvitton.

Reparera aldrig själv

Upptäcker du ett fel på bilen får du kräva att säljaren åtgärdar felet åt dig. Säljaren är skyldig att avhjälpa felet inom rimlig tid, utan kostnad för ägaren och utan att det orsakar några problem. Därför är det viktigt att komma ihåg att aldrig reparera bilen själv och sedan begära pengarna tillbaka från säljaren. Du måste söka säljaren först och be dem att åtgärda felet.

I undantagsfall kan du reparera bilen på annan verkstad och begära pengarna tillbaka. Detta gör du endast om du kan bevisa att du ställt krav till säljaren först. En avhjälpning av en annan service än säljarens utan att man ställt krav på säljaren först kommer att leda till att du inte får några pengar för den utförda reparationen.

Om du hittar ett fel och köpt bilen på kredit vänder du dig både till säljaren och till långivaren. Enligt konsumentkreditlagen finns det möjlighet att hålla inne betalningar till kreditgivaren/långivaren om säljaren inte åtgärdar felet. Ägaren har rätt till att hålla inne summan som åtgärden kommer att kosta. Om reklamationen visar sig vara ogrundad eller felaktig kan du bli skyldig att betala dröjsmålsränta till långivaren för den betalning som du hållit inne.

En tvist med bilhandlaren

Vid upptäckt fel som säljaren inte vill åtgärda kan du även få hjälp med dina rättigheter av den allmänna reklamationsnämnden. Vid en tvist är det bra att en tredje part tittar på bilen för att göra en teknisk bedömning. Den opartiske tredje parten ska göra ett utlåtande som används till grund för det framtida beslutet. Du kan få ett intyg på vad som är fel från antingen ett besiktningsorgan eller en verkstad.  

Blocketgaranti

Blocketgaranti kallas även för Blockets begagnatförsäkring. En begagnatförsäkring går att köpa för begagnade bilar. Dessa ska säljas på Blocket för att garantin ska vara gällande.

Bilarna måste vara yngre än 15 år och körts under 20 000 mil. Blocketgarantin ger köparen skydd mot eventuella fel i 6 månader.

Försäkringen skyddar mot plötsliga fel på följande bildelar:

 • Motor
 • Växellåda
 • Airbags

Hur fungerar Blocketgarantin? Det är säljaren som väljer att lägga till en begagnatförsäkring till sin bilannons. En stor fördel är att den endast betalas om bilen blir såld. Vid köptillfället ska säljare fylla i ett besiktningsprotokoll. Protokollet är till för köparen. Denne tar den med sig och visar upp den om något händer med bilen.

Begagnatförsäkringen gäller från och med ägarbytet. Den börjar gälla automatiskt och ger ett extra skydd i 6 månader. Dock räcker det inte med endast en Blocketgaranti, du behöver även en ordinarie bilförsäkring utöver begagnatförsäkringen.

Om något händer med bilen vänder sig köparen försäkringsbolaget. Det är försäkringsbolaget som åtgärdar felet. Det är ett lätt och smidigt sätt att avhjälpa ett fel på ens bil.

Sammanfattning

Vid köp av en ny bil finns det något som kallas för nybilsgaranti. Under garantitiden är det säljaren som står för reparation om ett fel uppstår. Nybilsgarantin varierar mycket bilmärken emellan. I dagsläget kan en nybilsgaranti vara från 1 upp till 7 år. Det uppstår även skillnader mellan bilar köpta utomlands och bilar köpta i Sverige. Det är väldigt viktigt att få alla garantivillkor i skriftlig form. Det är din skyldighet som köpare att läsa igenom villkoren och se till att du förstår dem.

Vid köp av en begagnad bil av en bilhandlare gäller konsumentköplagen. Enligt den kan du begära avhjälp vid ett fel med bilen om felet visat sig inom 6 månader efter du mottagit bilen. Säljaren kan i det här fallet försöka motbevisa felet. Vissa bilhandlare erbjuder även en extra garanti då dess villkor inte får vara sämre än dem som konsumentköplagen stadgat. Vid köp av en begagnad bil via en privatperson har du ingen garanti vid fel på bilen.