Fordonsskatt – Vem ska betala den och hur kollar man upp den?

Fordonsskatt har funnits sedan 1922 och syftet med den är att bilisterna ska betala för vägunderhåll och förslitningar som orsakas av motorfordon. Från och med 1/1 2009 har Transportsstyrelsen övertagit trafikregistret efter Vägverket. Det är alltid den personen som är registrerad som ägare till ett fordon som ska betala skatt för det till Transportstyrelsen. Ägarbyte ska därför snarast möjligt rapporteras till Transportstyrelsen, som registrerar att fordonet bytt ägare. Sedan kommer det ett inbetalningskort på fordonsskatten till den nye ägaren.

 Om man ska köpa en begagnad bil är det bra att kolla upp den i Transportstyrelsens register, för att kolla vem som är registrerad ägare, att bilen inte är avställd och att det inte är körförbud på den. Det kan ju vara så att skatten är betald, men att man ändå inte får köra med bilen.

 Du kan få information från Transportstyrelsens e-tjänst, via sms eller per telefon via kundtjänst. E-tjänsten gäller bara upplysningar om fordon som är ägda av företag och inte av privatpersoner. Du loggar in med e-legitimation eller en behörighetskod, som finns på registreringsbeviset.

Ägaruppgifter till din telefon kan du få med ett sms till 72503 där du anger fordonets registreringsnummer. Vill du veta om bilen är besiktad skickar du sms med texten bes. före registreringsnumret, till exempel bes.wlp325. Du kan också ringa till Transportstyrelsens kundtjänst på 0771-14 15 16. Om telefonen är röststyrd, och du begär ”ägaruppgifter” så kan du få information om vem som äger ett fordon, om skatten är betald och om fordonet är besiktat. Vill du prata med en handläggare, går det också bra.

Vilka fordon ska man skatta för?

Vanliga fordon som är registrerade i vägtrafikregistret och därmed är skattepliktiga är motorcyklar, personbilar, bussar, lastbilar, traktorer, motorredskap, tunga terrängvagnar och släpvagnar. Fordon som är äldre än 30 år är skattefria, och det gäller alltså veteranbilar och gamla motorcyklar samt gamla bussar, lastbilar och personbilar som inte längre används yrkesmässigt. Man kan också avregistrera eller ställa av fordon och slippa skatta för dem under avställningstiden. Då får man dock inte heller köra med dem. Har man betalat in skatt och sedan ställer av fordonet, betalas överskjutande skatt tillbaka om det överstiger 50 kronor.

Vad avgör hur stor skatten blir?

Det finns särskilda fordonsskattetabeller på Skatteverkets hemsida. Där kan man gå in och titta. Avgörande faktorer vid beskattning är t.ex. hemkommun, antal axlar på fordonet, kopplingsanordning och användningssätt.

Genom att använda någon tjänst för att slå upp biluppgifter kan du lätt kontrollera årsskatt och eventuell bonus-malus-skatt.

  • Regeringen beslöt att införa ett Bonus Malus-system från och med 1 juli 2018 för lätta fordon. Man får bonus om man kör en mera miljövänlig bil och man får högre skatt om bilen inte är så bra för miljön. Detta system gäller bara för bilar som tagits i bruk efter den 1 juli 2018.
  • Bilar som är äldre än fordonsår 2006 och som inte uppfyller kraven för miljöklass 2005, miljöklass el och miljöklass hybrid beskattas utifrån skattevikt. Man kollar på skattevikten och går in i rätt fordonsskattetabell, t.ex. ”PERSONBILAR KLASS 1 – inte dieseldrivna”.
  • Personbilar som är av fordonsår 2006 eller senare samt personbilar som uppfyller kraven för miljöklass 2005, miljöklass el och miljöklass hybrid beskattas beroende på hur mycket koldioxid (CO2) de släpper ut. Fordonsskatten beräknas på utsläppsvärdet vid blandad körning. Man anger Koldioxidutsläpp g/km, årsmodell, och typ av drivmedel, t.ex. bensin.
  • För husbilar kom det nya regler år 2016, så att man tar hänsyn till koldioxidutsläppet. Man hade inga uppgifter i det gamla registret, så man beräknar efter skälig grund och tittar på bilens tekniska egenskaper som växellåda, fordonsår, fyrhjulsdrift och motoreffekt.

När ska skatten betalas?

Skatten betalas enligt reglerna i vägtrafikskattelagen, som trädde i kraft 1 maj 2006.

Man betalar skatt för ett år i taget, men om skatten är högre än 3.600 kronor delar man upp betalningen på tre gånger varje år. Sista siffran i fordonets registreringsnummer visar den månad du ska betala skatt. Om exempelvis sista siffran är 0 så betalar man i mars. Skatten ska finnas på Transportstyrelsens konto den sista dagen i den månaden.

Om det är något fel med inbetalningskortet

Det är viktigt att betala i tid, annars kan det tillkomma en dröjsmålsavgift. Även om man inte har fått något inbetalningskort, måste man själv hålla reda på när fordonsskatten ska betalas. Man ska kontakta Transportstyrelsen senast en vecka innan betalningsdatum och be dem skicka ett nytt inbetalningskort. Man är alltså själv ansvarig för att skatten betalas i tid och det går inte att skylla på att man inte har fått någon avisering. Har det blivit något annat fel med inbetalningskortet ska man också kontakta Transportstyrelsen och be dem ändra. För att det ska gå smidigt att genomföra en registrering av nya bilägare sker detta elektroniskt, och Transportstyrelsen har ingen skyldighet att kolla så att det är rätt ägare som är registrerad. De allra flesta bilägare gör rätt, så därför har man prioriterat snabbhet för att få ett fungerande register. Har skattebeloppet råkat bli fel rättar Transportstyrelsen det och beslutar även om dröjsmålsavgift för Skatteverkets räkning. Vill man däremot klaga på beslut om skatten ska man kontakta Skatteverket, som är den myndighet som beslutar om skatter.